KHAI BÁO DỮ LIỆU
Dữ liệu cần khai báo: DSGV, lớp, môn học, buổi học, phân công giảng dạy
Có 2 cách: Upload từ excel hoặc nhập trực tiếp mỗi loại dữ liệu trên
Có thể khai báo nhanh bằng cách upload TKB đã có trong file excel để chương trình tự động nhận dữ liệu
KHAI BÁO RÀNG BUỘC
Khai báo các ràng buộc (điều kiện xếp TKB) phù hợp với yêu cầu TKB của trường
Có nhiều ràng buộc (tiết cố định, ngày nghỉ, tiết nghỉ của GV, tiết tránh của môn học, tiết SHCM, phòng bộ môn,.....), mỗi ràng buộc có thể cá nhân hóa (chọn riêng cho GV, môn, lớp,...) và có thể chọn mức ưu tiên
XẾP TKB TỰ ĐỘNG
Chương trình khởi tạo và xếp đủ các tiết vào TKB. Tự động tối ưu hóa các ràng buộc. T/g càng lâu thì TKB càng đẹp.
Có thể xem, tác động: cố định tiết, điều chỉnh một số ràng buộc, thay đổi mức ưu tiên ràng buộc... trong lúc chương trình đang chạy để định hướng xếp theo ý muốn
Hiển thị theo thời gian thực các thông số ràng buộc còn bị vi phạm để biết được mức độ TKB tốt, xấu. Qua đó bạn quyết định dừng lại bất cứ lúc nào.
LƯU TRỮ VÀ XUẤT BẢN
Lưu trực tuyến để sử dụng cho các lần sau.
Xuất bản TKB (nếu cần) để GV, HS có thể tra cứu trực tuyến
Có thể tích hợp vào website của trường để xem trực tiếp trên website
DOWNLOAD VÀ SỬ DỤNG
Chọn mẫu TKB cần download phù hợp
Chương trình xuất TKB của cả trường, TKB của từng GV, từng lớp, từng phòng bộ môn, từng tổ chuyên môn (bố trí hợp lí trong cùng file excel)
TINH CHỈNH THỦ CÔNG (nếu cần)
Có 2 phương thức: Kéo thả hoặc click 2 tiết để đổi cho nhau
Có các chức năng: Gợi ý các tiết đổi (xếp theo thứ tự tối ưu),
Xem trước được các thay đổi liên quan (TKB GV, lớp, phòng học,...) và các thông báo cần thiết trước khi quyết định đổi tiết