hoặc

- Có thể sử dụng máy tính, máy tính bảng, điện thoại smartphone để xếp TKB. Bạn được sử dụng đầy đủ các tính năng mới khi chương trình cập nhật, nâng cấp mà không cần phải update hoặc cài đặt như các chương trình offline.

- Giao diện đẹp, thuận tiện, dễ sử dụng. Bạn không cần giỏi về CNTT, không cần có kinh nghiệm trong xếp TKB, chỉ cần biết truy cập mạng là có thể xếp được TKB bằng chương trình.

- Có thể xếp được nhiều loại TKB: TKB chính khóa, TKB dạy thêm, TKB BDHSG,... hoặc TKB vừa kết hợp chính khóa và dạy thêm, BDHSG,....

- Xếp được TKB học 1 buổi hoặc 2 buổi/ngày. Không cần tách riêng thành 2 loại TKB

×

- Thời gian thực hiện nhanh, không quá 10 phút, tùy thuộc vào số lớp của trường và cấu hình của máy tính (nếu số lớp ít, dưới 15 lớp thì có thể chỉ cần khoảng 5 phút, nếu dưới 12 lớp thì có thể chỉ cần dưới 3 phút)

- Giải quyết được nhiều loại ràng buộc (hơn 20 loại ràng buộc). Có thể thêm, bớt các ràng buộc hoặc điều chỉnh mức độ ưu tiên của các ràng buộc theo ý của bạn. Các ràng buộc quan trọng (theo bạn lựa chọn) được giải quyết triệt để, như:

+ Không giáo viên nào bị trùng tiết

+ Giáo viên được nghỉ đủ số buổi theo đăng ký, nghỉ đúng buổi/tiết đã đăng ký với chương trình (VD: GV A đăng ký nghỉ vào thứ 2, thứ 5; nghỉ không dạy tiết 1,...).

+ Tránh xếp GV buổi chỉ có 1 tiết, hoặc nghỉ cách quãng 3 tiết, số giáo viên nghỉ cách quãng 2 tiết trong buổi thường sẽ không có hoặc nếu có thì rất ít (chỉ có 1-3 người).

+ Xếp đúng các tiết học cố định theo khai báo của bạn (VD: tiết chào cờ, sinh hoạt lớp hoặc bất kì tiết học nào mà bạn muốn cố định)

+ Không xếp vào các tiết họp của tổ/nhóm mà giáo viên tham gia (theo khai báo).

+ Không xếp vào vị trí tiết tránh của môn học (VD: môn Thể dục không xếp vào tiết 5 buổi sáng và tiết 1 buổi chiều..... (Có thể lựa chọn bất cứ môn học nào tránh học ở các tiết học nào đó trong TKB)

+ Trong mỗi buổi học, không xếp số tiết của môn học nhiều hơn quy định theo khai báo của bạn (VD: bạn có thể khai báo mỗi môn trong 1 buổi có 1 tiết hoặc không quá 2 tiết ...)

+ Xếp phòng bộ môn không bị trùng tiết. Có thể lựa chọn để các lớp cùng khối được xếp vào cùng 1 buổi học ở phòng bộ môn để thuận tiện cho GV chuẩn bị bài giảng.

+ Lựa chọn môn học được xếp 2 tiết/buổi hoặc chỉ được học 1 tiết/buổi. Với các môn có thể học 2 tiết/buổi có thể lựa chọn bắt buộc hoặc ưu tiên học 2 tiết/buổi (VD: Môn Ngữ văn có thể khai báo mỗi tuần có 2 tiết học liền nhau để thuận tiện cho việc kiểm tra 2 tiết của phân môn Tập làm văn).

(Còn rất nhiều ràng buộc khác mà bạn có thể lựa chọn)

×

- Biết được ràng buộc nào đã thỏa mãn, ràng buộc nào chưa thỏa mãn (nếu chưa thỏa mãn thì số lượng còn lại là bao nhiêu)

- Có thể can thiệp, điều chỉnh mức độ ưu tiên để chương trình tự động xếp đúng theo ý của bạn. VD: Nếu còn 2 GV tiết học ở phòng bộ môn bị trùng tiết, bạn có thể nâng điểm của ràng buộc phòng bộ môn trong mục "Tùy chỉnh ràng buộc". Khi đó chương trình sẽ ưu tiên xếp đảm bảo không bị trùng tiết ở phòng bộ môn.

- Có thể theo dõi, xem trực tiếp các vi phạm ràng buộc mà bạn lựa chọn (VD: Bạn có thể xem số tiết của GV đang trùng là bao nhiêu, cụ thể là các tiết nào; tương tự như vậy có thể chọn bất cứ ràng buộc nào khác)

- Có thể xem thời khóa biểu của giáo viên, của lớp, của phòng học trong lúc đang xếp TKB tự động

- Có thể tác động đổi tiết theo chủ ý của người xếp ngay trong lúc chương trình đang tự động xếp.

- Có thể cố định hoặc bỏ cố định một hoặc nhiều tiết ngay trong khi đang xếp TKB tự động. Nếu tiết được chọn cố định thì trong quá trình xếp TKB, tiết đó sẽ không bị thay đổi.

×

- Có thể yêu cầu chương trình đưa ra những gợi ý về các phương án đổi tiết trong lúc đang xếp TKB tự động

×
×

- Có thể xem TKB của toàn trường, của các tổ chuyên môn, của một hoặc một số lớp, một hoặc một số giáo viên, một hoặc một số phòng học theo lựa chọn của bạn.

- Có thể theo dõi, xem trực tiếp các vi phạm ràng buộc, thời khóa biểu của giáo viên, của lớp, của phòng học,... ngay trong khi đang xếp thời khóa biểu

- Quan sát được thời khóa biểu của một giáo viên trong TKB của trường, của lớp một cách dễ dàng

.....

- Có thể yêu cầu chương trình đưa ra gợi ý tối ưu nhất để đổi các tiết.

- Đổi tiết bằng click chuột hoặc kéo thả, không phải nhập bằng tay.

- TKB xuất ra và tải xuống gồm nhiều loại

+ TKB của toàn trường

+ TKB của mỗi giáo viên

+ TKB của mỗi lớp

+ TKB của mỗi phòng bộ môn

+ TKB của mỗi tổ chuyên môn

- TKB xuất ra file excel đã được định dạng sẵn để in đảm bảo đúng khổ giấy

- Có thể lựa chọn dữ liệu hoặc dạng TKB để xuất ra file excel.

- Danh sách giáo viên

- Danh sách lớp

- Danh sách môn học

- Danh sách tổ chuyên môn (để xếp GV tránh các buổi họp, tiết họp trên TKB)

- Phân công chuyên môn

- Các chức năng TKB đảm bảo thuận tiện, không mất nhiều thời gian, chỉ cần nhập duy nhất 1 lần nếu ở những lần xếp TKB sau không có sự thay đổi về GV, lớp

- Có thể upload dữ liệu từ file excel (VD upload danh sách giáo viên, danh sách lớp)

- Đặc biệt, có thể upload TKB đã có ở 1 file excel, khi đó chương trình sẽ tự động cập nhật danh sách giáo viên, danh sách lớp, phân công chuyên môn của từng giáo viên (sử dụng chức năng này, thời gian khai báo dữ liệu có thể chỉ mất khoảng 5 phút).